De stichting heeft volgens haar statuten tot doel: het geven van een platform en het aanbieden van mogelijkheden voor jonge artiesten, aankomend theatertalent en gevorderden om voor publiek op te treden, en het onder de aandacht brengen van kunst in de breedste zin van het woord aan een groot publiek. De stichting heeft verder tot doel het in stand houden, ontwikkelen, verbreiden en bevorderen van uitingen op het gebied van kunst en cultuur in Gelderland.

De stichting verzorgde tussen begin 2011 en juni 2014 het management en de programmering van Theater Onder de Molen in de Lindesche molen te Vorden.
Voor een impressie, zie www.tom-vorden.nl

Momenteel verzorgt de stichting de programmering van exclusieve theaterproducties in theaters in en om Zutphen onder de naam 'Wisselstroom'. Zie www.wisselstroom.net
Stichting 'Theater Onder de Mensen'
ofwel: T.O.M.