Bestuur
Het stichtingsbestuur heeft de volgende samenstelling:
- voorzitter: Josée van der Staak
- secretaris: Jan Willem Drijver
- penningmeester: Jan Jacobs